27 ต.ค. 2560
ประกาศ : บัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทราบกำหนดวันที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
วันฝึกซ้อมย่อย (คณะ) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
วันฝึกซ้อมย่อย (ส่วนกลาง) ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
วันฝึกซ้อมใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

เอกสารเพิ่มเติม: