10 พ.ย. 2560
ประกาศ : กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับเปลี่ยนเวลาในวันพิธี) สำหรับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือบัณฑิตนำสิ่งขอมาเท่าที่จำเป็นนะคะ ขอบคุณค่ะ #agroku #agrokasetsart #สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เอกสารเพิ่มเติม: