21 พ.ย. 2560
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และคณบดีคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

10.11.60

รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และเป็นคณบดีคณะประมง พร้อมผู้ติดตาม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
#KUFirst #Faculty of Fisheries ku #agroku #agrokasetsart