โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561
28 ก.พ. 2561

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาเรียนล่วงหน้ารายวิชาละ 4,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้นรายละเอียด : http://www.eduserv.ku.ac.th/adv/...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 33 ปี
23 ก.พ. 2561

นางรำพวน ม่วงสีตอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 33 ปี ณ โถงชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์...

นักศึกษาจาก The University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ลงทะเบียนเรียนปลายปีการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
23 ก.พ. 2561

นักศึกษาจาก The University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 14 คน ได้ลงทะเบียนเรียนในเทอมปลายปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.สุมัลลิกา โมรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร...

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต
23 ก.พ. 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และจัดกิจกรรม Open House ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของคณะฯ มากกว่า 1,000 คน...

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
12 ม.ต. 2561

รายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อการฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561)

รายชื่อนิสิตดังเอกสารที่แนบ โดยขอให้นิสิตทุกคนมารายงานที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 ชั้น 5 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

...

1 2 3 4 5 Next