คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพ ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 ก.พ. 2560

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.รัชด ชมพูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นประราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี และสรุปยอดร่วมทำบุญถวายปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 9,300 บาท...

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นิสิตฝึกงานต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 ก.พ. 2560

ดูรายชื่อตามประกาศแนบท้ายนี้

เรียน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยพร้อมเพรียงกัน
6 ก.พ. 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นประราชกุศล ทุกวันพฤหัสบดี และ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้นั้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (เป็นเจ้าภาพ) จึงขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทุกท่าน ร่วมทำบุญบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยพร้อมเพรียงกัน***หาก...

รับสมัครนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปี 2560)
1 ธ.ค. 2559

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้น ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รายงานโครงการทางด้านกลุ่มวิจัยและวิชาการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ มก. ปีงบประมาณ 2557
29 ม.ต. 2559

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเข้าพบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มวิจัย/วิชาการ ประจำปี 2557 – 2558 ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 โดย ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง คณะกรรมการประจำคณะ และอาจารย์ตัวแทนภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรับฟัง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร...

1 2 3 4 Next