ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560
7 ก.พ. 2560

ตามประกาศที่แนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2560
26 ม.ต. 2560

ตามประกาศที่แนบทัาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการทายาทธุรกิจกลุ่่มอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560
26 ม.ต. 2560

ตามประกาศที่แนบท้าย

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 หมดเขตวันที่ 16 มกราคม 2559
13 ม.ต. 2560
ประกาศ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
10 พ.ย. 2559
1 2 3 Next