หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
8 ก.ค. 2563

วัตถุประสงค์ : เพิ่มพูนความรู้ด้านเครื่องดื่มและการจัดการ ระยะเวลาเรียน 1 ปี จัดการเรียนการสอน : เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ /ภาษาไทย ผู้สอน: คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กำหนดการับสมัคร: เดือนตุลาคม 2563 (โดยประมาณ) ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 90,000 บาท ต่อหลักสูตร (ภาคการศศึกษาละ 45,000) ทั้งนี้รอดูประกาศเป็นทางการ รายละเอียดหลักสูตร ชื่อปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี
24 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นำสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 13.00 น.

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขอให้ผู้เข้ารับการสอบปฏิ...

โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
31 ต.ค. 2562

       โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการส...

1 2 3 4 5 . . .57 Next