ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท!!!
19 ม.ต. 2561

ขอเชิญชวนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต ทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดโครงการ ‘แนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อ พัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์’สามารถส่งผลงานได้ที่ Email: aicreative2561@gmail.comส่งผลงานรอบคัดเลือกภายใน วันที่ 22 ม.ค. 2561ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกภายใน วันที่ 25 ม.ค. 2561นำเสนอผลงานรอบตัดสิน 30 ม.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องโถงแหง่ปราขญ์ อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร...

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
16 ม.ต. 2561

- โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม- โครงการเด็กไทยสู่สากล- โครงการลูกพระพิรุณ- โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน- โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ- โครงการรับนักกีฬาดีเด่น...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
16 ม.ต. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในการนี้ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย" ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ (1) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับอุ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี กับ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เนื่องวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี
19 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 24 ปี ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี กับ คณะบริหารธุรกิจ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี
19 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมบุคลากร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบ 25 ปี ณ อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ

1 2 3 4 5 . . .43 Next