การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ดังนี้
22 พ.ย. 2560

- โครงการเด็กไทยสู่สากล- โครงการลูกพระพิรุณ- โครงการเมล็ดพันธ์ุสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน- โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ- โครงการรับนักกีฬาดีเด่น...

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ
22 พ.ย. 2560

ด้วย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม..

ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 พ.ย. 2560

16.11.60รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร#agroku #agrokasetsart...

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และคณบดีคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 พ.ย. 2560

10.11.60รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร และเป็นคณบดีคณะประมง พร้อมผู้ติดตาม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 5501 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร#KUFirst #Faculty of Fisheries ku #agroku #agrokasetsart...

คณบดีคณะมนุษศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
21 พ.ย. 2560

06.11.2560รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดี และผู้ติดตาม เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร#Humanities #agroku #agrokasetsart...

1 2 3 4 5 . . .42 Next