กำหนดการส่งเอกสารการกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19 เม.ย. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงมีต่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมานั้น ในวันพิธีดังกล่าว คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมทั้ง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มดอกไม้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร และสหภาพยุโรป
3 เม.ย. 2561

สืบเนื่องจากความร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหภาพยุโรป นำโดย Dr. Bogdan Lent, Department of Business and Administration, Bern University of Applied Sciences, Switzerland ในโครงการ Research and Innovation Staff Exchange (RISE) จึงได้จัดงานสัมมนาขึ้นโดยวิทยากร Dr. Ruwin Pandithage, Director Agricultural Meteorology and Business Unit Leader of OTT Hydromet AgMet Business (ADCON telemetry). ในหัวข้อ Sensoring in Agriculture – the need for Innova...

คณะผู้บริหาร สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
3 เม.ย. 2561

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี ผู้บริหาร และ คณาจารย์ผู้แทน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและฟังการบรรยายแผนยุทธศาสตร์และโครงการส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการพัฒนาการผลิตนวัตกรรมและการโอนถ่ายเทคโลยีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN – Japan
3 เม.ย. 2561

หน่วยงาน ASEAN FOOD Industries HUMAN Resources Development Association (afh) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ASEAN – Japan โดยความร่วมมือของ Ministry of Agiculture, Forestry and Fisheries (MAFF) ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทเอกชนของญี่ปุ่น งานดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม และ วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องโถงแห่งปราชญ์ ชั้น 4 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5...

1 2 3 4 5 . . .44 Next