กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมใหญ่ ซ้อมย่อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
18 ก.ย. 2560
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
7 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 Assoc. Prof. Dr. Bounpong Keorodom อธิการบดี มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต ร่วมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ให้การต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 5502 ชั้น 5 อาคาร 5 คณุตสาหกรรมเกษตร...

การอบรมและสัมมนาหัวข้อ Advanced Food Processing for enhancing Food and Nutrition Security
7 ก.ย. 2560

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Advanced Food Processing for enhancing Food and Nutrition Security โดย Prof.Dr. Jenshinn Lin, Professor in Food Science, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), Taiwan ระหว่างวันที่ 4 – 7 กันยายน 2560 และจัดอบรมหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products โดย Prof.Dr. Ratih Dewanti - Hariyadi, Professor in Food Microbiology, Southeast Asian Food and Agric. Science & Technology (SEAFAST)...

อก.ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบปีที่ 47แห่งวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
21 ส.ค. 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย นางรำพวน ม่วงสีตอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจำปี 2560 ครบรอบปีที่ 47 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยบริการ...

ผู้บริหาร อก. เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย นำคณาจารย์ผู้แทนภาควิชาฯ เข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการวิจัย มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมด้านอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมด้านเส้นใยและสิ่งทอ รวมทั้งงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจจะสามารถร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ ในการวิจัยและ...

1 2 3 4 5 . . .39 Next