โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
31 ต.ค. 2562

      โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสม...

เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562
18 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 2562

" ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้และธัญชาติ " เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ -11 พฤศจิกายน 2562ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://cb.ku.ac.th/apply/วิดีโอประชาสัมพันธุ์ชุดวิชาฯ https://www.youtube.com/watch?v=xkHIKDdcjmM...

นายสง่า ดามาพงษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562
9 ต.ค. 2562

              นายสง่า ดามาพงษ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. อ่านเพิ่มเติม..

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce”
2 ส.ค. 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce” วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์โดยทีมนักวิจัยชั้นแนวหน้าจากเยอรมนี ร่วมทีมนักวิจัยไทย และบริษัทชั้นนำศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)รศ. ดร. วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์...

1 2 3 4 5 . . .56 Next