ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้
 • เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาระดับชั้น ม.4-6 !!! ในโครงการ Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020
 • รอติดตามชม “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร็ว ๆ นี้
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการอบรม Mintel Global New Products Database
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
 • E-book ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2563
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
 • เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2562
 • ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายสง่า ดามาพงษ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce”
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Contaminants in Edible Vegetable Oils: 3-MCPD and Glycidyl Esters in Palm Oil
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือไตรภาคี มก. สวทน. เทสโก้ จับมือต่อยอด เมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง เผยผลสำเร็จระยะที่หนึ่งได้ชุดอาหารสุขภาพ รสชาติดี ที่เกิดจากนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร พร้อมต่อยอดภาคอุตสาหกรรม
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ. มก.
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ามอบกระเช้าและรายงานผลผลิตภัณฑ์จากโครงการเสริมสร้างบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน ปี 2561
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี
 • Mr. Willem Shoustra จาก สถานทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการบรรยายพิเศษจัดการสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพเพื่อไทยยั่งยืน”
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบปีที่ 34
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนกลุ่มมติชนเข้าเยี่ยมชม
 • สวทน. – มก. ลุยเร่งพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ผุดโครงการรูปแบบใหม่ ดึงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศถ่ายโอนความรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีขั้นสูงข้ามพรมแดน สู่ภาคเอกชนและนักวิจัยในภาคการศึกษา
 • ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรมเกษตร จัดงานผู้บริหารพบบุคลากร และทำบุญขึ้นปีใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้า เนื่องในวันปีใหม่ 2562 แด่ท่าน นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยิน เนื่องในวันปีใหม่ 2562 แด่ท่านอธิการบดี
 • คณะผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชม Kerry Ingredient บางปู
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับมอบทุนพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561
 • คณะอุตสาหกรรมเกษต เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงาน ในงาน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology
 • นักศึกษาจากโครงการ ASEAN International Mobility for Students Programme (AIMS) 2018 เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และคณะผู้บริหาร จากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะผู้บริหารจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดโครงการ เลือกแนวทาง...วางอนาคต
 • ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เยือนมก.และเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณาจารย์ เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ ปีที่ 54 และ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
 • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเเข่งขัน 2019 CARPIGIANI Gelato-Baking competition
 • นิสิต และคณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คว้ารางวัลในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2019
 • ขอแสดงความยินดีกับทีม Quiz Bowl นิสิตปี 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • นิสิตภาควิขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด Food Innovation Contest 2019
 • Glucose Power Gel
 • นิสิต BIOT KU คว้ารางวัลชนะเลิศวิชาการ งาน Biot Games ครั้งที่ 29
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2
 • อาจารย์และนิสิตอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 2 รางวัลโปสเตอร์สวยงาม จากการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 ซึ่งจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในการประชุมฯ ครั้งที่ 57
 • รางวัลส่งท้ายปีเก่า ขอแสดงความยินดีกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถคว้า 4 รางวัล ใน “งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2561
 • นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี2 : King Rice Oil Group Award 2018
 • FOOD FOR THE FUTURE อาหารเพื่ออนาคต
 • รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
 • นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชา วทอ. ได้รับรางวัล ICAAI2018 Best Poster Presentation Award Session 2 : Food Processing & Innovation
 • นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชา วทอ. ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health (ISRGH) 2018 in Kyoto ประเทศญี่ปุ่น
 • บัณฑิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีทั้งระดับปริญญาโทและเอกจากการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยบัณฑิตวิทยาลัย
 • นิสิต วทอ.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันชำนาญทางเคมีและจุลชีววิทยา ครั้งที่ 4
 • ผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ เจ้าของผลงานวิจัย Ohmic heating นำทีมนิสิต Food Science & Tech คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจาก 2 ผลงานวิจัยคุณภาพ ในการประกวดนวัตกรรม ระดับชาติ วช. สายอุดมศึกษา
 • นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลในการประกวด SCG Packaging Contest 2018
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเป็นเลิศ และอาจารย์ที่เป็นที่ชื่นชอบของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
 • ทีมนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลิตภัณฑ์ “เมี่ยงเต็มคำ” ในงาน Food Innovation Contest 2018
 • นิสิตระดับปริญญาโท ภาคเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการ FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018 (FIAC 2018)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า “รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 ปี 2559” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561
 • ทีมนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น “ตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย” ที่จะได้ไปทัศนศึกษา ดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมนี
 • การประกวดผลงานบรรจุภัณฑ์ของนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (PKMT)
 • นิสิตจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในงาน Food Ingredient Vietnam 2018
 • ความร่วมมือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานสถาปนิก 2018
 • นิสิตปริญญาโท จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลนวัตกรรม ใน “โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่”
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ และนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มก.
 • ผศ.ดร.ประกิต สุขใย อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมากประจำปี 2560
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ และ รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้รับรางวัล SILVER PRIZE ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017)
 • คณาจารย์ และนิสิต คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
 • ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ และนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ.2558 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 • ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์ จันทร์เครือ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
 • Congratulations to Ms. Benjarat Tepsongkroh for winning in the research paper poster competition
 • นิสิต วทอ. ได้รับรางวัล The Oral Presentation Award ในการประชุม Food Innovation Asia Conference 2017
 • นิสิต วทอ. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้าสองรางวัลชมเชย และรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม Food Innovation Contest 2017
 • ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น ได้รับคัดเลือกในการรับทุนวิจัยจาก บ. BASF
 • ผลงาน Mangurt Cube ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน Thailand Food Innovation Forum 2017
 • ทีมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศจากงานแข่งขันประกวด Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับรางวัลในงานการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
 • อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ และ ร่วมออกบูธออกบูธ ในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 มก.
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น LIAISON PROFESSOR
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงานโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5 : AI KU-KCG Innovation Contest 2016 ภายใต้หัวข้อ “Concept : Healthy Value Chain”
 • ทีมวิจัยของ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE และ Special Prize from Qatar จากผลงาน
 • ผศ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากผลงานนวัตกรรมในงาน 12th Taipei International Invention Show and Technomart
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2559
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล คว้า 3 รางวัล ผลงานฉลากชี้วัดเคยู-อ๊อกเซ้นส์ (KU-oXense)
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
 • ทีมวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ประสบความสำเร็จในการผลิต ช้อน ส้อม และมีดพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง
 • ศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 • นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัล แต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ที่ได้รับเกียรติให้เป็น Fellow of the Academy ของ International Academy of Food Science and Technology (IAFoST)
 • ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น Outstanding Alumni จากสถาบัน Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)
 • นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559
 • นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร : FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2016
 • ทีม Blizzard นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดผลิตภัณฑ์ Food Innovation Contest 2016
 • นิสิตปริญญาเอกคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า 3 รางวัล จากสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 17
 • นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล Best Papers Award 2016
 • นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 ผลงาน ประกอบด้วย WorldStar 1 รางวัล และ AsiaStar 3 รางวัล
 • โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ “Biot Fun Fair for Future” ครั้งที่ 6
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จัดแสดงผลงานแฟชั่น ณ Future Park รังสิต
 • นางสาวกชรัตน์ รัตนเสรี นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
 • ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยหลัก และนักวิจัยร่วมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Newton Fund Institutional Link ปี 2515/2516
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนพระราชทานทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558
 • นิสิต และอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559
 • ผลการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดอันดับ 1
 • รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ได้รับรางวัล “Ajinomoto Award”
 • รางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2558
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยม และอุทิศตนเป็นประโยชน์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความปลอดภัยอาหารและมาตรการทางสุขาภิบาล
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ อาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต ป.เอก ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
 • ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลทุนวิจัย 2015 Amway for Nutrition Research Grant
 • สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่น ในฐานะกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558
 • บุคลากรส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • อาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2557
 • อาจารย์ส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557
 • คณาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
 • บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
 • นิสิตและอาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล ISERD Excellent Paper Award จากการประชุมวิชาการ The 7 th ISERD International Conference
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววทานิย นิลกลัด นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2558
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัจฉรียา นพวิญญูวงศ์ นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกระดับดีมาก – Very Good Doctoral Thesis Award) ในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2015
 • ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะลิศ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI)
 • ขอแสดงความยินดีกับผลงานอนุสิทธิบัตร ของ โครงการพัฒนากระบวนการผลิตไอซ์เกิร์ตเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร ร่วมกันในนามของ สกว. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 สูตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558”
 • นิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม ครั้งที่ 2
 • รศ.ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • ผศ.ดร. ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ลงนามร่วมมือทางวิชาการ กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน Talent Mobility Fair 2015
 • European Commission ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัด Workshop “The EU Regulation on Food Contact Materials (FCM)”
 • พิธีลงนามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “กรรมวิธีการหมักแป้งขนมจีนที่มีปริมาณสารกาบาสูง” “กรรมวิธีการผลิตเส้นขนมจีนแห้งกึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว” และ “กรรมวิธีการผลิตน้ำยาขนมจีนผงกึ่งสำเร็จรูป” แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจพีเอ็น วอน
 • Congratulations to our students in 53 KU Annual Conference
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
 • ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • ประกาศรายชื่อ: ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การคัดเลือกรอบแรก โครงการ “การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิตครั้งที่ 3 KU AI Innovation Contest
 • คุณพีรพงศ์ รัศมี บิดาของ นางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง (นิสิตผู้เสียชีวิต) บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • ผศ.สินีนาถ จริยโชติเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
 • งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร และพิธีมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2557”
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมเผยแพร่งานวิจัย และร่วมออกบูธ ในงานสัมมนา เรื่อง ครัวฮาลาลไทยสู่ครัวโลก
 • ผลงาน Instant Gaba Rice Noodle and Salmon seasoning Powder คว้ารางวัล จาก 2 สถาบัน
 • บริษัท บี.ฟูดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) มอบครุภัณฑ์วิจัยโครงการ “การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ” มูลค่า 18,675,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมประมูลภาพ สมทบทุน 72 ปี มก. งานนิทรรศการเกษตรศิลป์ “เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน”
 • ศ.ดร.สิรินทร์ พิบูลย์นิยม (โลจายะ) บุตรีพระช่วงเกษตรศิลปากร มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท สบทบเข้ากองทุน 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • โครงการ Modern Thai Silk โดย OKMD ร่วมกับ BFS พร้อมส่ง Capsule Collection SS15 ครั้งแรกในประเทศไทย ดำเนินโครงการโดย ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • งานฉลองครบรอบ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • รางวัลเกียรติยศ นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2556
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ KU-YES และผู้โชคดีจากการกด Like โหวตตราสัญลักษณ์ผ่าน Facebook Fanpage ในโครงการผู้ประกอบการนิสิต ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สร้างชื่อเสียง คว้า 3 รางวัล จากงาน The 10th Taipei International Invention Show & Technomart ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FASHION TREND JOURNEY FROM BANGKOK TO THE NORTH งานแสดงสินค้า และแสดงผลงานผู้ประกอบการสินค้า OTOP
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เปิดตัวเครื่อง 3D Printer หรือ Rapid Prototype (RP) ภายใต้โครงการ “จัดตั้งศูนย์วิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อการศึกษาและงานวิจัย
 • คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึกในงาน “นนทรีสีทอง’ 57”
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับทุนจากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2556
 • นิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รางวัลเกียรติยศ รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
 • รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 จาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ด้วยระบบออนไลน์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ และลงนามความร่วมมือ กับ Faculty of Agricultural Technology, University of Jember ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมก้าวสู่สากล
 • อาจารย์ และ บุคลากร ส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่น ปีการศึกษา 2556
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กรมส่งเสริมฯ ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2555 – 2556
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับ 2 และยังได้รางวัลประเภทบุคล – นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
 • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2557
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว
 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556
 • นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสิ่งทอ ได้รับรางวัลดีเด่นโครงการออกแบบประกวดเสื้อผ้ากีฬาแกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10
 • นิสิตภาควิชาสิ่งทอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหม KU SILK AWARDS ครั้งที่ 1
 • ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำเสนอผลงานวิจัยข้าวหุงสุกเร็ว ข้าวสเตอริไลส์ ขนมจีน มะละกอแช่อิ่ม ในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางช่อง 9
 • ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้านำเสนอผลงานวิจัย “ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปกาบาสูงคืนรูปเร็วและน้ำยาผง” ในงาน Thai-BISPA Day 2014
 • บทความของอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการอ้างอิงในบทความฉลองการครบรอบ 75 ปี IFT
 • นิสิต ป.โท สิ่งทอ สร้างชื่อ กวาด 4 รางวัลจากงาน Inter Conference ที่ฮ่องกง
 • คณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรคว้ารางวัล ดี และ รางวัลชมเชย ในงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 51
 • นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2
 • สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • ผลงานผ้าทอจากนิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในงานนิทรรศการ “ออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน” ที่จัดแสดงภายในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2556
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
 • พี่บัณฑิตสิ่งทอได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายและชนะรางวัล ในงานประชุมวิชาการ 2013 International Textile and Apparel Association ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ครั้งที่ 1
 • นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2556 ThaiStar Packaging Awards 2013
 • นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการ Food Science and Technology Network Between Vietnam and Belgium
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชนะการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ และชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ในงาน “กีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25”
 • รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวินด้านการเกษตร จากรัฐบาลฝรั่งเศส
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลประเภทหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สูงสุดอันดับ 2
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทบัณฑิตศึกษา และ ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ในการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัยนวัตกรรม
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar 2012 Student Awards) และระดับเอเซีย (AsiaStar 2012 Packaging Awards)
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุที่ได้รับรางวัลชมเชยสำหรับการออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ThaiStar ๒๐๑๒ Awards
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ชนะการประกวดนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1
 • ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลงานประชุมวิชาการครั้งที่ 50
 • คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลระดับดี 3 จาก สภาวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน”
 • อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยใน “การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 มิติใหม่วิจัยข้าวไทย” วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม Swisshotel Le Concorde กทม.
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็น 1 ใน 16 ผลงานวิจัยเด่น ของ สกว. ประจำปี 2555
 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสูงสุด ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านข้าวในงาน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้ร่วมมือกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ราชมงคลกรุงเทพ และราชมงคลธัญบุรี คิดค้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการนวัตกรรมข้าราชการไทยพันธุ์ใหม่ (นทร.) ใน USA และ Canada ครั้งที่ 19
 • รางวัล Best Poster Award งานประชุมวิชาการ The 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference 2012
 • PD คว้ารองแชมป์การประกวดผลิตภัณฑ์ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง ปี 2555
 • นายณัฐดนัย หาญการสุจริต ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) โดยตรง ปี 2554 และทุนโครงการวิจัยด้านข้าว ปี 2555
 • นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" จากโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554
 • ผลงานวิจัย รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย ก้าวไกลสู่ทั่วโลก
 • ผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม “ฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากรีไซเคิล พอลิเอทิลีน / เส้นใยไมโครเซลลูโลสจากเศษผ้าฝ้าย” ประจำปี 2554
 • รางวัลนิสิต นักวิจัย และอาจารย์รุ่นใหม่ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 (Outstanding Award 2012)
 • นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ประจำปี 2555 (FoSTAT - Nestlé Quiz Bowl 2012)
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารระดับประเทศ ประจำปี 2555
 • นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2012
 • นางสาวโรสลาวาตี โตะแอ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
 • นายณัฐดนัย หาญการสุจริต นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาเอก
 • นิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ทีม เข้ารอบชิงชนะเลิศ FIC 2012
 • นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ชนะเลิศการประกวด 2012 Amcor Innovation Packaging Contest
 • นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลระดับประเทศในงาน Thai Star Packaging Award 2011 และระดับภูมิภาคอาเซียนในงาน Asia Star 2011 Awards
 • สุดยอดนิสิต วทอ. คิดค้นผลิตภัณฑ์ “มาร์มาเลดส้มโอชนิดแผ่น” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหารโครงการพันธุ์กล้าท้าคิด จัดโดยบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
 • ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 49 โดยจัดให้มีพิธ๊มอบรางวัลในงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 50
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพงศ์ งามนิคม นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร และอาจารย์ ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับโล่ห์รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากบัณฑิตวิทยาลัย
 • ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร นางสาวอัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรจาก สวก.
 • ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร" เพิ่มเติมเป็นรุ่นที่ 2
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Department of Horticultural Engineering, Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB) ประเทศสาธารณรัฐเยอรมนี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ FRUTIC 2019
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง SPACE-F FoodTech Incubator and Accelerator Program for Startups
 • กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ"
 • “สวทน. – มก. จัดอบรม โครงการ Cross Border Knowledge Transfer” หลักสูตรที่ 2 Food Contact Materials Laws and Regulations: R&D, Testing Protocols and Management :กฏระเบียบวัสดุสัมผัสอาหาร การวิจัยและพัฒนาวิธีทดสอบและการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ภาครัฐและเอกชน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ
 • “สวทน. – มก. จัดอบรม โครงการ Cross Border Knowledge Transfer” หลักสูตรที่ 1 Biomass Recovery Technology for Economic Value Added: เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 • งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA)
 • กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์”
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบรรยายทิศทางงานวิจัยและถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัย
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขอขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพร รองรับการวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรม
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจาก 19 ประเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตร และ Asian Food and Feed Insect Association (AFFIA) ภายใต้การสนับสนุนจาก Food Security Center (FSC) จากมหาวิทยาลัย Hohenheim ประเทศเยอรมันนี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ From Farm to Table: Capturing the Insect’s Value
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
 • พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาผู้บริหาร ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ โรงพยาบาลราชวิถี
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560
 • โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภันฑ์อาหาร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตของสมุนไพรและแพทย์แผนไทย
 • กรมวิชาการเกษตรจับมือ เนเธอร์แลนด์ มก. จัดการประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Color Analysis for Agricultural and Agro-Product Research and Innovation
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดเสวนาหัวข้อ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย
 • ไฟล์การบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (อาหาร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งทอ) เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย”
 • ภาควิชาเทคโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดงาน International Packaging Research Forum 2017, Asian Packaging Network (APN) General Meeting
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาหัวข้อ Managing microbiological food safety hazards in agricultural products
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานสัมมนา เรื่อง Integration of Fundamental and Applied Research : Benefit and pitfalls
 • หน่วยวิจัย PIRUN มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากสารให้ความหวานชนิด Isomalt
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย: การผลิตไส้กรอกปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Eco-Engineering Symposium 2017 : Application of Technology for Sustainability of Natural Resources
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ : แนวปฎิบัติเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฎิบัติงาน
 • สมาคม Asean Food and Feed Insect Association (AFFIA) ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา The Insect Industry in ASEAN : Insights with AFFIA
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ : แนวปฎิบัตเพื่อการดำเนินการบริหารผลการปฎิบัติงาน
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง Functional Snack Foods For Health Promotion และ Food Marketing meets Food Policy: Health Claims
 • SUMMER'S SPECIAL SEMINARS on June 6, 2017
 • Workshop "All you wanted to know about R for analysing sensory data but were afraid to ask" on June 14, 2017
 • Workshop (Sensory Applications in the Industrial Product Process)
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดสัมมนาในหัวข้อ “Microwave Assisted Thermal Sterilization (MAT)” โดย Dr. Juming Tang จาก Washington State University
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่องวิเคราะห์หาไขมันและเครื่องวิเคราะห์หาเส้นใย
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) และ ASEAN Food Industries Human Resource Development Association (AFH) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือ ASEAN – Japan จัดอบรม
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา เรื่อง INTRODUCTION TO MATS A FULL-DAY SEMINAR ON NEXT GENERATION MICROWAVE FOOD PROCESSING
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2017 ภายใต้หัวข้อ Emerging Trends in Food Technology and Packaging for Shelf-life Extension and Sustainability Improvement
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดอบรมโครงการ การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ Food Innopolis จัดงานสัมมนาเรื่อง Emerging Food Processing Technologies
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง Emerging Food Processing Technologies
 • ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Juice HACCP Certification Course
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยจากประเทศซูดาน เรื่อง Soybean and Its Utilization as Processed Foods
 • Juice HACCP 2016 Certification Course
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2016 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sodium Reduction Technology in Foods: Relationship among sensory liking, emotion and purchase intent as affected by health benefit statement
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและแนวทางการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐาน
 • Success Food Packaging in The Distribution Chain
 • บรรยาย เรื่อง โอกาสของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยใน AEC
 • ขอเชิญร่วมงานสัมมนา แนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลยุทธ์ R&D ที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อการค้าและการแข่งขัน
 • ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ Working Together for the Compliance of Food Contact Materials (FCM) throughout the Supply Chain
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักการออกแบบและทดสอบระบบการบรรจุเพื่อการขนส่ง ทฤษฎีและกรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
 • คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงาน เสวนาพิเศษ เรื่อง สังคมเกษตรไทย...ได้อะไรจาก World-class university ???
 • การบรรยาย เรื่อง ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และ เสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Network)
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้ามันสำปะหลังเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม
 • คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to response to manuscript reviewers?” และ “How to be a good reviewer?” ภายใต้การสนับสนุนของ CASAF
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นเจ้าภาพการจัดงาน The 4th ASEAN Universities Consortium on Food & Agro-based Engineering and Technology Education (AUCFA) และ The 2nd AUCFA student Seminar and Competition
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Tea Talk @TSP : Think Big Act Small” วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
 • The 2016 Development of Food Value Chain: from Farm to Table
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม The 2016 Food Value Chain Intensive Course
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรมในหัวข้อ “สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น”
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในหัวข้อ Special seminar on starch
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Inspiration for Thai Wine”
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ The Directorate General Health and Food Safety (DG SANTE), The Delegation of the European Union to Thailand, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ Asian P
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Functional Ingredients For 21st Century"
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ FFTC-KU Risk management on Agrochemicals through Novel technologies for Food safety in Asia
 • Free workshop!!
 • ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ Special Lecture : The GI, micro-structure and oral processing behavior of bread โดย Prof Weibiao Zhou จากประเทศสิงคโปร์
 • ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมเรียนทำอาหารฟรี กับอายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ
 • International Food Contact Materials Research Forum 2015 and Asian Packaging Network General Meeting 2015
 • ขอเชิญรวมงาน SMART LAB :: FOOD DAY
 • ขอเชิญรวมงาน ASEAN Food Safety Forum ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ The Power of Microbiologists
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ Franco-Thai จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Alternative Techniques in Descriptive Test and Application of R Program for Statistical Data Analysis
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร”
 • ประกาศรับสมัครทุนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3: เมทริกซ์ระดับจุลภาคของอาหารกับสุขภาพทางเดินอาหาร วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015
 • Alternative Techniques in Descriptive Test and Application of R Program for Statistical Data Analysis
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดงาน The 2nd Student Symposium for Packaging and Materials Technology
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms. Akiko Nagano, Deputy Director for International Affair, Seed Industry Office, New Business and Intellectual Property Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (Internal – External Factors)
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แบคโอซินจากเชื้อแบคที่เรียกรดแลกติก: ทางเลือกหนึ่งเพื่อความปลอดภัยในอาหาร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม Innovation Network Zone ในงานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. (NAC
 • ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว: การวิจัยพัฒนาเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติสู่เชิงพาณิชย์
 • รศ.ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม ร่วมทำงานกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปเป็นวิทยากรในการอบรม Training session on Food Contact Materials
 • เอกสารประกอบการเสวนาพิเศษของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง “Innovation for Bio-Health Supplements” ในงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เชิญฟังบรรยายทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Off flavor in wine and fermented beverages” โดย Prof.dr.Turgut Cabaroglu, Turkey
 • การบรรยายพิเศษ ASEN-Japan Cooperation Project
 • งานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาด และโลจิสติกส์
 • ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร “Innovation for Bio-Health Supplements”
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา Industrial Supply Chain Logistic Conference 2014 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการและนักวิจัย
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดสัมมนา และ “Workshop เชิงลึก เรื่อง PLASTIC PACKAGING AND THE SHELF LIFE OF FOOD
 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Protein-polysaccharide electrostatic complexes and their applications”
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนา “การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล”
 • การประชุมสัมมนาระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ Laboratory of Food Quality and Design, Wageningen University and Research Centre
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 8th Asian Conference of Lactic Acid Bacteria 2015”
 • ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมสัมมนา 2-day Intensive Workshop in BANGKOK on PLASTIC PACKAGING AND THE SHELF LIFE OF FOOD โดย Professor Gordon L. Robertson
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย เรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและการบูรณาการงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการจากประเทศต่างๆ 11 ประเทศ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติ “ASEAN FOOD SAFETY FORUM ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ
 • ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สาขาอุตสาหกรรมเกษตร”
 • คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมคณะ
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมานาเรื่อง "Two enterotypes and local variation in gut microbiota of Asian children" โดย Assoc. Prof. Jiro Nakayama จาก Kyushu University Japan
 • คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมคณะ
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารขอเชิญเข่าร่วมสัมมนาวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี
 • ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินและทีมงานกองคลังจัดสัมมนาระบบงาน ERP ให้กับคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th Thailand – Taiwan Bilateral Conference
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life”
 • ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดฝึกอบรมวิชาการประจำปี 2557 ในหัวข้อ
 • Early Bird registration ends May 31, 2014
 • International Packaging Meeting Innovation Award (IPIA 2014)
 • ขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตกลุ่ม 4 ดาว และ 5 ดาว หรือวิสาหกิจที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมก้าวสู่สากล”
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมให้กับ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ เรื่อง การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง “กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน” ให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดอบรม เรื่อง กลูเทนกับโภชนาการปัจจุบัน และส่วนประกอบทางเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเทน
 • เปิดแล้ว Open House Workshop สิ่งทอ ครั้งที่ 2
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร”
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดเสวนาพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์จากนักวิจัยอาวุโสสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนักวิชาการไทยที่อยู่ต่างประเทศกลับมาร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาไทย
 • CALL FOR ABSTRACT : Final Extended Deadline: March 10, 2014
 • ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร “Consumer Safety: foods, packaging & textiles”
 • คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย Kagawa University เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการฝึกอบรมและดูงานการแปรรูปไหมอีรี่
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Recovering liquid lignins from Kraft black liquors: solvation and characterization”
 • Food Innovation Asia Conference 2014 “Science and Technology for Quality of Life”
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง Preference Testing with a “No Preference” Option (ลงทะเบียนด่วน)
 • The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology And International Conference (TSB 2013)
 • Open House Workshop ถักทอเส้นใยสานสัมพันธ์เส้นด้าย
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการ กับบริษัท Royal Can Industries Co.,Ltd. เรื่อง Trend & tendency of BPA: View point for BPA in food packaging
 • ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตเข้าฟังการบรรยายโดย ดร. นรินทร์ กาบบัวทอง นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ในหัวข้อเรื่อง Movement of Bioplastics Industry and Success Case Study of Bioplastic Development
 • ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดฝึกอบรม Update on Environmental-friendly Cleaning and Sanitizing in the Food and Beverage Industry and Rapid Methods to Assess Cleaning Efficiency
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ สพร. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการกระทรวงเกษตรจากประเทศต่างๆ จำนวน 19 คน จากทั้งหมด 13 ประเทศซึ่งมาจากหลายทวีปทั่วโลก
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเงินออม
 • Packaging and Materials Technology (PKMT) hosts The 8th Meeting of ISO/TC 122/WG 9 Accessible design for packaging on March 1-2, 2012
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Food Matrix Microstructure and Gut Health”
 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50
 • ขอเชิญเที่ยวงาน ช๊อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย และผลงานนิสิต ในงานเกษตรแฟร์
 • คณผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มอบรางวัลเหรียญเรียนดี และพิธีมอบ เข็มกลัด/ตุ้งติ้ง
 • นิสิตศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทับน้ำ-บ้านม้า จังหวัดอยุธยา และเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอยุธยา
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2561
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต The 5th PACKAGING & MATERIALS INNOVATION SYMPOSIUM 2018 (PMIS 2018)
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560
 • ฝ่ายกิจการนิสิต จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 7
 • กิจกรรมในโครงการฝึกอบรมการนำเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ในบริบทสู่ประชาคมอาเซียน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ อำลาอาลัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
 • การเดินทางไปดูงาน และการนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559
 • ประชาสัมพันธ์โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน Chang Junior season5 กับไทยเบฟเวอเรจ 2559
 • แอพลิเคชั่น Inside KU
 • การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ 2558 วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่ 2/2558 แจ้งการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายของนิสิตใหม่ทุกคน
 • free webinar: Students Life at BOKU (Vienna) and KU (Bangkok) on Jun 19, 2015 at 2:00 PM CEST
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานนำเสนอผลงานวิชาเทคนิควิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 4
 • ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 5
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป แวะอุดหนุนร้านอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร HAVE A SEAT มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ขอเชิญร่วม ชม เชียร์ ชิม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนิสิตและนักศึกษา
 • ขอแสดงความยินกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 23
 • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานกีฬาเปิดกระป๋อง
 • ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการสัมมนาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เรื่อง “การสื่อสารกับวัยรุ่น”
 • กำหนดการจัดกิจกรรม Open House ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาร่วม
 • ประชาสัมพันธ์ทุน “Hong Kong PhD Fellowship Scheme” จาก The Research Grants Council of Hong Kong (RGC)
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Alfabet scholarship
 • กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557
 • คณาจารย์ บุคลากร นิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต จากโครงการ ASEAN International Mobility for Student (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2557
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอจัดการประกวด AI Idol 2014 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
 • กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2557
 • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
 • ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมสืบสานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประกาศ : กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับปริญญาบัตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2557
 • นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมทัศนาศึกษาประวัติความเป็นมากรุงรัตนโกสินทร์
 • Department of Food Science and technology - facilities
 • รับสมัคร : ประกวดนวัตกรรมกับ รายการ True Innovation Awards The New Era season2
 • ประกาศ: นิสิตที่แจ้งความจำนงค์รับเงินช่วยเหลือที่มีผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ให้ติดต่อรับเงินที่กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ จัดโครงการ Job Fair ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 Textile Garment & Fashion Job Fair 2014
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Student Symposium for Packaging and Materials Technology และนิทรรศการ Job fair ประจำปี 2557
 • กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบเงินสวัสดิการนิสิตให้กับผู้ปกครองของนางสาวจุรีลักษณ์ ค่ำวัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดการแสดงผลงานวิชาการของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Biot Fun Fair For Future ครั้งที่ 4
 • โครงการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 • โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
 • พิธีวางพวงมาลาสามบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโครงการ Student Multidisciplinary Applied Research Team (SMART project)
 • โครงการเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมเกษตรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำให้แก่นิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญนิสิตทุกระดับ เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรม Open House ในโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Visiting Professors from China and International Students Joined Study Tour to Key Paper Plants
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุจัดการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานวิจัยในต่างประเทศของนิสิตบัณฑิตศึกษา
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการจิตอาสาวัดสะอาด ใจสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกชั้นเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางการบรรจุ (Fieldtrip for Knowledge Capability Building in Packaging Technology) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2555
 • Faculty members and students of PKMT joins Avery Dennison Open Day on November 28th, 2012
 • พิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2555
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุขอเชิญชมงานนิทรรศการ "สืบสานมรดกบรรจุภัณฑ์ไทย"
 • โครงการฝึกอบรมการเขียน Super Resume พิชิตตำแหน่งงาน
 • PD Meeting 2012
 • โครงการกิจกรรมมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1/2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • โครงการกิจกรรมงานพบปะระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2555 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • โครงการ ค่าย We Love AI
 • 2nd Biot Fun Fair For Future
 • นิสิต วทอ. มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษา
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนิสิตปัจจุบัน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต
 • ประกาศผลสอบ
 • รับสมัครบุคลากร
 • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 • ประกาศทั่วไป
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562
 • AI COLOR 2017
 • จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ บุคลากรที่มีความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2560
 • ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทย
 • ร่วมรณรงค์ใส่เสื้อเขียว AI Green Day
 • ประชาสัมพันธ์จำหน่ายหนังสือ : การดัดแปรสตาร์ชทางกายภาพ และการประยุกต์ใช้ในอาหาร โดย รศ.ดร. ปริศนา สุวรรณาภรณ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายนอก และสื่อ อื่นๆ
 • การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
 • รางวัลอาจารย์และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
 • เอกสาร : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไป และสังคม และการพัฒนาตนเอง
 • กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • กิจกรรมการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • สัญลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลอาจารย์และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
 • การรณรงค์การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”
 • การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านความรอบรู้ และเท่าทันความเป็นไปในกระแสโลก พร้อมสร้างคุณค่าตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศ : เรื่อง กฎระเบียบการสอบ
 • การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • รณรงค์ประหยัดพลังงาน
 • 108 วิธีการประหยัดพลังงาน
 • ระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อการสอนและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้นิสิต คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ การเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน และการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 • การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • การรณรงค์เผยแพร่พระบรมราโชวาทด้านการรู้รักสามัคคี ตระหนักถึงพลังในการร่วมใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
 • VDO Kasetsart University Faculty of Agro - Industry for Life
 • แนะนำหนังสือ “วัสดุสัมผัสอาหาร: ความปลอดภัยและกฎระเบียบ” ความภาคภูมิใจของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
 • SMEs FASHION NETWORK GUIDEBOOK
 • มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร)
 • คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
 • Department of Food Science and technology - Facilities for students
 • การติดตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
 • นิตยสารสรรสาระเทคโนโลยีชีวภาพปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2556
 • จรรยาบรรณ คณาจารย์ และบุคลากร มก.
 • คู่มือการเรียนรู้ก่อนเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร