สอบถาม / ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
เรื่องติดต่อ :
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
ข้อความ :
รหัส :

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
: 0-2562-5000
โทรสาร
: 0-2562-5001
อีเมล์
: agro@ku.ac.th

สำนักเลขานุการ (อาคาร 5 ชั้น 5)

โทรศัพท์
: 0-2562-5000, 0-2562-5001
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ต่อ 5122
หน่วยการเงินและบัญชี
ต่อ 5103
หน่วยพัสดุ
ต่อ 5105
หน่วยทะเบียน
ต่อ 5123, 5138

ประชาสัมพันธ์คณะ (อาคาร 5 ชั้น 5)

โทรศัพท์
: 0-2562-5000 ต่อ 5141

หน่วยบริการเทคโนโลยี (อาคาร 5 ชั้น 5)

โทรศัพท์
: 0-2562-5000 ต่อ 5141

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ (อาคาร 5 ชั้น 5)

โทรศัพท์
: 0-2562-5000 ต่อ 5140,5144

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ (อาคาร 5 ชั้น7)

โทรศัพท์
: 0-2562-5045
โทรสาร
: 0-2562-5046

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (อาคาร 3 ชั้น 6)

โทรศัพท์
: 0-2562-5074
โทรสาร
: 0-2562-5075

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 5 ชั้น 4)

โทรศัพท์
: 0-2562-5091
โทรสาร
: 0-2562-5092

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาคาร 1 ชั้น 3)

โทรศัพท์
: 0-2562-5004
โทรสาร
: 0-2562-5005

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (อาคาร 3 ชั้น2)

โทรศัพท์
: 0-2562-5060
โทรสาร
: 0-2562-5061

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 2 ชั้น1)

โทรศัพท์
: 0-2562-5020
โทรสาร
: 0-2562-5021

ข้อมูลการเดินทางมาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แผนที่

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

agro ku map