ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

|

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารและระเบียบการเข้าสอบอยู่ในไฟล์เอกสารแนบนี้

เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน