ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

|

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565