News

Latest News and Updates from AI KASETSART
ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” For Future

ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” For Future

UPDATE ความรู้ 4 Module แบบจุกๆวัน เต็ม กลยุทธ์การสร้างไอเดียเพื่อพัฒนาผลิตภั …
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญกา …
KU TCAS66 รอบที่1

KU TCAS66 รอบที่1

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS ปี 2566 จำนวนโครงการ สนใจส …

การรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS รอบที่ 1

วันนี้พี่ AI มีข่าวดีมาฝากกันครับ กับการรับเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร TCASสา …
Load More

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

Announcement

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Load More