23 ก.พ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลนวัตกรรม ใน “โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด “โครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่” ระหว่างการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม  - 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ระดับนิสิตบนพื้นฐานของนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนสู่การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และส่งเสริมแนวคิดของนิสิตสู่การผลิตและการบริการเชิงพานิชย์


โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด และบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันในรอบตัดสินในวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น โดยมีผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 106 ผลงาน และได้ผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภทการออกแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีม Somtam Shake นำเสนอโดยนางสาวอรพินท์ ฉิมไพบูลย์ และนางสาวพรพิมล แซ่ลิ้ม นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ โดยแนวคิดส้มตำแบบใหม่เพื่อสะดวกเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ทีม Anticap นำเสนอโดย นายธีรนาถ ก่อมงคลกูล และนายจามีกร อัฒนวานิช นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ โดยแนวคิดน้ำยาล้างมือมาอยู่ในรูปแบบแคปซูลง่ายต่อการใช้งานและพกพาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ของผู้บริโภค ประเภทนวัตกรรม ได้แก่ ทีม Wonder film นำเสนอโดย นายณัฐพงศ์ อติพลังกูล และ นางสาวอารดา ทรายขาว นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ โดยแนวคิดนี้จะเป็นแนวคิดการพัฒนาฟิล์มห่อ มีเอนไซม์ปาเปนช่วยให้เนื้อนุ่มและบนบรรจุภัณฑ์ยังมี Smart label บอกระดับความนุ่มของเนื้ออีกด้วย


นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ได้แก่ NCD Eating Buddy เว็บไซต์ให้บริการอาหารเพื่อกลุ่มคนที่เป็นโรคกลุ่ม NCDs  จากนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบอกเก็บเสื้อกันฝน ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บเสื้อกันฝนเพื่อเพิ่มความสะดวก จากนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ Packaging for Sanitary pad ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าอนามัยที่มีการดีไซน์ตอบโจทย์ปัญหาสำหรับผู้หญิง จากนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เป็นต้นงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม: