13 มี.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Color Analysis for Agricultural and Agro-Product Research and Innovation

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด ได้เชิญ Dr.Leo Cheung  Regional Manager, Asia Pacific ของ บริษัท HunterLab มาบรรยาย ในหัวข้อ Color Analysis for Agricultural and Agro-Product Research and Innovation ณ ห้อง 2205 คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 2 งานดังกล่าวมีนิสิตบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาจำนวนมาก