24 พ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 3561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในงานนิทรรศการงานนวัตกรรม THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการที่ได้จากงานวิจัย เผยแพร่ต่อสาธารณชนในเชิงการตลาด โดยมีผู้สนใจอาทิเช่น บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน ผู้ประกอบการ SME ผู้สนใจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานมีผลงาน จาก Innovation Hubs ซึ่งมาจากทั่วประเทศในกลุ่ม Agriculture and Food, Ageing Society, Bioenergy, Creative Economy, Smart City, KU Innovation 4.0 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน


ผลงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S : http://www.cupt.net/innohubs-posters/