24 พ.ค. 2561
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “ตั้งรับ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ สู่ Industrial Revolution 4.0วิทยากร โดย คุณรินทร์ฤดี พลายเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด หลังการบรรยายมีการจัดงานเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 และคอนเสิร์ต จากนั้นมีพิธีมอบเงินรายได้จากโครงการร้านจำหน่ายอาหารจากนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 : Have A seat 2018 ให้คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนเงิน 50,000 บาท และ มอบให้สโมสรนิสิต จำนวนเงิน 200,000 บาท งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์