24 พ.ค. 2561
ความร่วมมือ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานสถาปนิก 2018

กิจกรรม "KU Food Design" โดยความร่วมมือระหว่างภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้ธีม "Theme: beyond ordinary&new vernacular food" ในงานสถาปนิก 2018 เมื่อวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต 2 คณะ เพื่อให้นิสิตได้มีการบูรณาการความรู้ และการทำงานในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary) โดยมีนิสิตได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกฯ ในการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมคูคำไหม และทีมบับเบิลแอนด์วาฟเฟิล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: