6 ก.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้า “รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 ปี 2559” ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่านที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และในโอกาสนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตรยังได้รับรางวัลส่วนงานที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดติดต่อกันอีกปีหนึ่ง


นอกจากนี้ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ยังได้คว้า “รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star)” อีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รายละเอียดรายชื่อคณาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล : http://agro.ku.ac.th/uploads/152784226402516.pdf


รางวัลรวม : https://www3.rdi.ku.ac.th/wp-contents/uploads/2018/06/RewardBook2559.pdf


ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/SIWeVgniZk2CiRDq1