20 ส.ค. 2561
ผศ.ดร.ปิติยา กมลพัฒนะ เจ้าของผลงานวิจัย Ohmic heating นำทีมนิสิต Food Science & Tech คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจาก 2 ผลงานวิจัยคุณภาพ ในการประกวดนวัตกรรม ระดับชาติ วช. สายอุดมศึกษา

เครื่องโอห์มมิคแบบการไหลต่อเนื่องสำหรับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม" นวัตกรรมการใช้กระแสไฟฟ้าในการให้ความร้อนแบบฉับพลันกับอาหารเหลวและเครื่องดื่ม ทำให้อาหารสามารถเก็บได้ ณ อุณหภูมิห้องนานกว่า 6 เดือน โดยคงคุณภาพเหมือนสดใหม่


รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
รางวัลระดับดีเด่น (รางวัลที่ 1) จากการเขียนข้อเสนอโครงการ 
รางวัลระดับดี จากผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา


"ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบถาวรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค"


รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา


จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)