11 ก.ย. 2561
คณผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารนำโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 จัดโดย องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระคุณครู และแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ปัญญา งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์