22 พ.ย. 2556
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชนะการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ และชนะเลิศการแข่งขันกีฬา ในงาน “กีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25”

ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนจัดงานกีฬาประเพณีเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 โดยมีคณะนักกีฬาและนิสิตจากภาคเทคโนโลยีชีวภาพประมาณ 100 คน จาก 11 สถาบัน ซึ่ง นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วม ผลปรากฏว่านิสิตจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี นางสาววิภาณี แซ่หว่อง (นิสิตปีที่ 3) และ นายอรรถพร ธุลีรัตนารมย์ (นิสิตปี 4) ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมตอบปัญหาทางวิชาการ ส่วนการแข่งขันกีฬาผลปรากฏว่านิสิตจากภาควิชาฯได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาแชร์บอลหญิงและบาสเกตบอลหญิง รองชนะเลิศกีฬาแบดมินตันหญิง ได้รับเหรียญทองแดงกีฬาฟุตบอลชายและบาสเกตบอลชาย จากรางวัลทั้งหมดส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาทุกประเภท ซึ่งรางวัลนี้คณะนักกีฬาและนิสิตจากภาควิชาฯได้ครองแชมป์ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน