11 ธ.ค. 2561
FOOD FOR THE FUTURE อาหารเพื่ออนาคต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดร.วศะพร จันทร์พุฒ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ใน 5 ตัวแทน “นักวิทย์รุ่นใหม่” นำเสนอรายละเอียดของสมุดปกขาวต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ในหัวข้อ “อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future)” หนึ่งสาขาหลัก ยกระดับประเทศ สู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0


ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ STI สวทน.