11 ธ.ค. 2561
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เยือนมก.และเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 H.E. Mr. Kees Pieter Rode ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กำหนดเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าพบอธิการบดีและผู้บริหาร พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรของประเทศเนเธอแลนด์ โดยรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมต้อนรับและหารือในครั้งนี้ด้วย
พร้อมกันนี้ H.E. Mr. Kees Pieter Rode ได้เดินทางมาเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ