11 ธ.ค. 2561
นักศึกษาจากโครงการ ASEAN International Mobility for Students Programme (AIMS) 2018 เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ และ ดร. วศะพร จันทร์พุฒ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ นักศึกษาจากโครงการ ASEAN International Mobility for Students Programme (AIMS) 2018 และพาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจากต่างประเทศได้เรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีแบบสองทาง เป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตไทยให้พร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน