11 ธ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับมอบทุนพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ได้จัดพิธีมอบทุนโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษา ให้กับนิสิต ซึ่งนิสิตที่ได้รับทุนต้องปฎิบัติช่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 20 - 60 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 - กรกฎาคม 2562)