11 ธ.ค. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชม Kerry Ingredient บางปู

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท Kerry Ingredient ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ โดยเข้าชมในส่วนไลน์การผลิต การบรรจุ และฝ่าย Research Development & Application ทั้งในส่วนเครื่องดื่ม เนื้อสัตว์ เบเกอรี่ และร่วมพูดคุยถึงโอกาสในความร่วมมือร่วมกัน