14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับสื่อมวลชนกลุ่มมติชนเข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้สนใจ โดยพูดถึงศักยภาพการทำงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของคณะ ตามด้วย รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี กล่าวเปิดตัวโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมแนะนำนักวิจัยและผลงานวิจัยในโครงการมานำเสนอ