14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบปีที่ 34

ผู้แทนคณบดี พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินมอบกระเช้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบปีที่ 34 ณ อาคาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.