14 มี.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ซึ่งได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2

เรื่อง การใช้สารสกัดชาเขียวปราศจากคาเฟอีนร่วมกับการออกกำลังกายแบบสมัครใจป้องกันโรคอ้วนลงพุงในหนูอ้วนจากอาหารไขมันสูง (The Combination of Decaffeinated Green Tea Extract and Voluntary Exercise Prevent Metabolic Syndrome in High Fat Fed-obese Mice) พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ Event Hall 102 -104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ