14 มี.ค. 2562
Mr. Willem Shoustra จาก สถานทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Willem Shoustra ,Dutch Agricultural Counsellor , the Embassy of the Kingdom of the Netherlands ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ และเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์