14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการเกษตรและการศึกษาของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนปัจจุบันครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบสานสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง