14 มี.ค. 2562
นิสิต BIOT KU คว้ารางวัลชนะเลิศวิชาการ งาน Biot Games ครั้งที่ 29

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการ ในงาน Biot Games ครั้งที่ 29 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 จากการนำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรมแผ่นปิดแผลผลิตจากกากสับปะรด "Bio-Pine" โดยนำเอาสับปะรดที่เหลือจากการขายหรือกากของสับปะรด มาทำเป็นส่วนประกอบสองส่วนคือไบโอโอพลาสติกกับแบคทีเรียนาโนเซลลูโลส และมีการเพิ่มตัวยาขมิ้นชันและเสลดพังพอนตัวผู้