14 มี.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ. มก.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำผู้บริหาร หัวหน้าภาคฯ คณาจารย์ และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินกับ ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกุล ที่เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สวพ. มก.