15 มี.ค. 2562
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ"

อบรมหลักสูตร "กฎหมายและข้อบังคับสากลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อกลยุทธ์การแข่งขันสำหรับธุรกิจ" 

ระหว่างวันที่ 23-24 เม.ย. 62 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศ Prof. Gordon Robertson, University of Queensland, Australia จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://goo.gl/qvGb8c

ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท/ท่าน (2 วัน)

รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0858333454

Download เอกสารประชาสัมพันธ์ >> https://goo.gl/bN2zQN

เอกสารเพิ่มเติม: