18 เม.ย. 2562
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 3 – 5 ดาว หรือหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ที่ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สินค้าสไตล์เหนือให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร