17 มิ.ย. 2562
นิสิตภาควิขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด Food Innovation Contest 2019

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิต ภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 3 ในทีม FST in your area ที่ได้รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019 จากผลิตภัณฑ์ "ข้าวต้มมัสคอต" ข้าวต้มมัดในสไตล์ไดฟุกุ ที่สามารถรับประทานได้ 2 รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่ต่อยอดได้ทางธุรกิจ with Business canvas