17 มิ.ย. 2562
ขอแสดงความยินดีกับทีม Quiz Bowl นิสิตปี 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

The winner is “our quiz bowl team” 


ขอแสดงความยินดีกับทีม Quiz Bowl นิสิตปี 4 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ Bitec บางนา โดยได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี



ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวทอ. รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้องที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้ทีม Quiz Bowl คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ได้ FST PROUD