10 ก.ค. 2562
นิสิต และคณาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คว้ารางวัลในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2019

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019) รวม 8 รางวัล ซึ่งงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดรวม 436 ผลงาน โดยได้รับรางวัลในหมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป และ ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป)  หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด และหมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยผลงานของนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1) ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป 2) ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป 3) หมวดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีการวางจำหน่ายในท้องตลาด 4) หมวดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: