24 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Contaminants in Edible Vegetable Oils: 3-MCPD and Glycidyl Esters in Palm Oil

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Contaminants in Edible Vegetable Oils: 3-MCPD and Glycidyl Esters in Palm Oil” ภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและการถ่ายโอนความรู้ข้ามพรมแดน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 2204 ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ >> http://bit.ly/2XTQmAP
สำรองที่นั่ง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) >> http://bit.ly/2XTQmAP (รับจำนวนจำกัด)
สอบถามโทร. 0858333454

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: