2 ส.ค. 2562
นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเเข่งขัน 2019 CARPIGIANI Gelato-Baking competition

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิธินาถ กอเจริญรัตน์ และนางสาวปิยธิดา อินทร์พิทักษ์ นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการเเข่งขัน 2019 CARPIGIANI Gelato-Baking competition ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ First Summer School of ”Belt and Road” University Alliance for food science and education ณ มหาวิทยาลัยเจียงหนาน ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562