2 ส.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง SPACE-F FoodTech Incubator and Accelerator Program for Startups

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี และ รศ.ดร. ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง SPACE-F FoodTech Incubator and Accelerator Program for Startups โดย Dr. Lalana Thiranusornkij, OpenInnovation Leader, Global Innovation Center, Thai Union Group PL วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสก้าวสู่การดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ การบรรยายครั้งนี้มี คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วม