2 ส.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยงานพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์