2 ส.ค. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ATB, Germany จัดสัมมนา FRUTIC2019 “Innovations in Pre- and Postharvest Supply Chain of Fresh Produce” วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

โดยทีมนักวิจัยชั้นแนวหน้าจากเยอรมนี ร่วมทีมนักวิจัยไทย และบริษัทชั้นนำ
ศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์
ดร. วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
รศ. ดร. วาณี ชนเห็นชอบ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ดร. กาญจนา บุญเรือง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนวันนี้สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด (ลงทะเบียนเพียง 1,500 บาท ต่อท่าน) รับจำนวนจำกัด

สมัครตามลิงค์นี้คะ
https://docs.google.com/forms/d/1KrHq5y2YXeHjWAhkWF3w35qb5ArFAPBk3l-wwyrdVL0/edit?ts=5d2bf8c6

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: