11 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

" ชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้และธัญชาติ " เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ -11 พฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://cb.ku.ac.th/apply/

วิดีโอประชาสัมพันธุ์ชุดวิชาฯ https://www.youtube.com/watch?v=xkHIKDdcjmM

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: