13 พ.ย. 2562
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร" เพิ่มเติมเป็นรุ่นที่ 2

#เปิดรับสมัครอบรมรุ่น2


เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร” เป็นจำนวนมาก ทางทีมวิทยากรจึงจัดอบรมเพิ่มเติมเป็นรุ่นที่ 2


#รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น#บรรยายโดย ทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์


การจัดอบรมมี 2 หลักสูตร


#หลักสูตรที่ 1 :
การประเมินและการเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562


#หลักสูตรที่ 2 :
การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ใช้คอมพิวเตอร์ Notebook


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ https://forms.gle/TogBQaNVfRTpAANz7 หรือ
ลงทะเบียนผ่าน QR Code


สามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/…/1nQRWvqNSfHdaccDTfBCZExAFoxlTVRNH