24 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ กำหนดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: