24 มิ.ย. 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดี นำสมาคมนิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ และส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม เนื่องในในวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครบรอบ 40 ปี ณ วัดบางบัว กรุงเทพฯ