11 ก.ย. 2563
รอติดตามชม “ประวัติศาสตร์บอกเล่า” คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร็ว ๆ นี้

วันนี้มีโอกาสได้ร่วมฟังการบันทึกเทป “ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History)” ก่อนจะมาเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จัดทำโดย หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ทนง ภัครัชพันธุ์ อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สร้างและก่อตั้งคณะ ฯ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี อดีตคณบดี หนึ่งในผู้สานต่อพัฒนาคณะ ฯ และ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หนึ่งในผู้บุกเบิกการนำความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในอดีต ตั้งแต่ยุคบุกเบิก สู่การเดินทาง 4 ทศวรรษ ก้าวสู่ปีที่ 40 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในปี 2563 นี้