6 ต.ค. 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาระดับชั้น ม.4-6 !!! ในโครงการ Thailand Food Innovation Kasetsart Junior Bootcamp 2020

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญชวน น้อง ๆ ระดับมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา
ภายใต้หัวข้อ : นวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับชีวิตแห่งอนาคต
Thailand Food Innovation Junior Bootcamp : Food Heritage & Future Lifestyle Food Innovation
ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาหาร
• วิธีการสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
• แนวทางการวางโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
• เปิดบ้านระบบนิเวศนวัตกรรมด้านอาหารและที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อาหาร ในโครงการ FI Innovation Contest 2021

ท่านจะได้รับ
- เรียนรู้กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และการทำงานเป็นหมู่คณะ
- เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมอาหารผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยการลงมือปฏิบัติจริง
- เรียนรู้เทคโนโลยีอาหารและนวัตกรรมอาหารเบื้องต้นจากสถานที่จริง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รับ Certificate เพื่อใช้ยื่นประกอบการรับสมัคร TCAS ที่คณะประมง วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หากมีคุณสมบัติดังนี้ เตรียมทีม แล้วมาสมัครเลย
• มีจำนวนสมาชิก 5 คน/ทีม
• มีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 1 คน กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.5-6
• มีสมาชิกในทีม อย่างน้อย 4 คน กำลังศึกษาในสายวิทย์-คณิต
• มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน

สมัครเข้าร่วมโครงการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามลิงก์ด้านล่าง หรือสแกนผ่าน QR-CODE
ตั้งแต่วันนี้ - 11 ตุลาคม 2563 ลงทะเบียน : https://forms.gle/Y2VmbDnysVLV9gKH9
ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ไม่มีค่าใช้จ่าย อาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพงศ์พิพัฒน์ สนม และคุณกรองจิตร สมใส
โทร 081 255 7498/ 091 713 5433
อีเมล foodinnopolis.accelerator@gmail.com
Facebook Page : FI Innovation Contest (fb.com/Foodinnopolisinnovationcontest)

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: