18 พ.ย. 2563
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ม.6 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1: Early Direct Admission 1 ต.ค. - 22 พ.ย. 2563
ดูรายละเอียดได้ที่ www.aiip.agro.ku.ac.th
โหลดใบสมัคร http://aiip.agro.ku.ac.th/Pages/Applications_2021.html

ครั้งที่ 2: TCAS รอบที่ 1 โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ม.เกษตรศาสตร์ 5 ธ.ค. 2563 - 10 ม.ค. 2564
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.admission.ku.ac.th

ครั้งที่ 3: TCAS รอบที่ 2 5-25 มี.ค. 2564
โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ม.เกษตรศาสตร์
โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
โครงการลูกพระพิรุณ
โควต้าสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.admission.ku.ac.th

ครั้งที่ 4: TCAS รอบที่ 3
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.mytcas.com

เอกสารเพิ่มเติม:
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: