29 พ.ย. 2556
คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรม Open House ในโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สโมสรนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม ออกบูธ และจัด Open House โครงการนิทรรศการในชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลแนวทางการเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร งานดังกล่าวจัด ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ โถงชั้น 1 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยงานนี้มีนักเรียน และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนมากกว่า 430 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: